Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

O wDialogu

Oprogramowanie informatyczne wDialogu pomaga planować konsultacje społeczne, które są następnie prowadzone w sposób tradycyjny (spotkania bezpośrednie, ankiety papierowe) lub za pośrednictwem internetu (debaty tekstowe, debaty głosowe, spotkania plenarne z ekspertami, ankiety elektroniczne). Wspiera pracę zespołową np.poprzez delegowanie zadań, system wymiany komentarzy, tworzenie wspólnej bazy ekspertów oraz archiwum projektów. Przekazuje w sposób praktyczny, za pośrednictwem instrukcji i formularzy, wiedzę o metodologii konsultacji społecznych, co sprzyja dobrej jakości rezultatów. Umożliwia zautomatyzowanie niektórych czynności np. poprzez kopiowanie planu konsultacji, przenoszenie planu konsultacji do raportu.

Interfejs organizatora konsultacji pozwala zaprezentować cele konsultacji, przygotować materiały informacyjne dla uczestników konsultacji, wybrać ekspertów z bazy ekspertów, dobrać narzędzia gromadzenia danych(ankieta, narzędzia do grupowych moderowanych debat tekstowych lub głosowych), przeprowadzić konsultacje z ich zastosowaniem oraz przygotowywać raport. Interfejs uczestnika konsultacji pozwala skomentować materiały informacyjne zaproponowane do debaty (przed jej rozpoczęciem), wziąć udział w ankiecie, moderowanych debatach grupowych tekstowych lub głosowych, a także wirtualnych spotkaniach plenarnych z ekspertami,skomentować roboczą wersję raportu.

Zestaw narzędzi przygotowanych przez zespół projektu zachęca uczestników konsultacji do prowadzenia dialogu w odniesieniu do faktów i obiektywnych ograniczeń np. dając dostęp do odpowiednio sformatowanych materiałów informacyjnych. Skłania ich do merytorycznej debaty np. wprowadzając wymóg użycia argumentu na poparcie opinii. Wspiera refleksyjne podejmowanie decyzji prezentując mapę argumentacji tworzoną automatycznie na podstawie treści forum tekstowego. Warto zaznaczyć, że oprogramowanie jest zgodne z wytycznymi WCAG 2.0 i od początku były rozwijane z myślą o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Pierwotnie oprogramowanie informatyczne wDialogu przygotowano na potrzeby organizacji konsultacji społecznych przez lokalne jednostki administracji publicznej. Ze względu na zestaw uniwersalnych narzędzi, po niewielkich pracach dostosowawczych uwzględniających specyfikę konkretnej organizacji, da się je z powodzeniem wykorzystać w zarządzaniu procesem konsultacji w jakiejkolwiek organizacji lub na styku różnych organizacji.

Oprogramowanie wDialogu zostało opracowane przez konsorcjum w składzie: Uniwersytet Warszawski (lider), Politechnika Warszawska, Związek Miast Polskich, Biuro Promocji MIT, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania (do końca 2014 r.), Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (od początku 2015 r.), Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (do 2016 r.) w ramach projektu pt. „Nowe perspektywy Dialogu: Model deliberacji i narzędzia IT na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Program „Innowacje Społeczne”).

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projekcie opublikowanymi na stronie internetowej www.wdialogu.uw.edu.pl.

Instrukcje użytkownika

Przekazanie oprogramowania wDialogu wraz z instrukcją techniczną odbywa się na podstawie umowy między konsorcjum W Dialogu reprezentowanym przez Uniwersytet Warszawski oraz jednostką administracji publicznej. Administracja publiczna nie ponosi opłat za oprogramowanie. Instytucje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt na adres email: wdialogu@uw.edu.pl.