Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Program

(pobierz program w PDF)

Rejestracja uczestników – (9:30-10:00)

Otwarcie konferencji – (10:00-10:10)

Mowa inauguracyjna: prof. dr hab. Andrzej Waśkiewicz

Projektowanie ICT na potrzeby deliberacji – panel dyskusyjny (10:10-11:30)

Celem panelu jest określenie, jakie aspekty społeczne należy mieć na względzie projektując narzędzia informatyczne na potrzeby deliberacji, a w szczególności deliberatywnych konsultacji. Po pierwsze, przedstawimy różne aspekty planowania deliberacji. Po drugie, poddamy dyskusji to, w jaki sposób ICT może interweniować w sposób prowadzenia spotkania i jego efekty.
Prowadząca: Anna Przybylska (Uniwersytet Warszawski)
Uczestnicy: Todd Davies (Uniwersytet Stanforda), Cyril Velikanov (Stowarzyszenie „Memoriał”, Moskwa), Weiyu Zhang (Narodowy Uniwersytet Singapuru)

"W Dialogu" dla miast i mieszkańców – prezentacje (11:40-13:10)

Prezentacje przybliżą sposób działania platformy „W Dialogu” wspierającej deliberatywne konsultacje, www.wdialogu.uw.edu.pl, a także jej testowe wykorzystanie w polskich miastach. Przedstawione zostaną elementy planowania, realizacji i raportowania konsultacji publicznych z wykorzystaniem platformy. Omówione zostaną portal urzędnika i portal mieszkańca.
Prowadzący: Tomasz Potkański (Związek Miast Polskich)
Uczestnicy: Piotr Andruszkiewicz (Politechnika Warszawska), Izabela Mrochen (Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych), Anna Przybylska (Uniwersytet Warszawski), Aneta Świercz (Politechnika Warszawska)

ICT & partycypacyjne podejście do problemów publicznych – prezentacje (13:50-15:20)

Uczestnicy panelu zaprezentują projekty, które łączy cel wykorzystania ICT w partycypacyjnym rozwiązywaniu problemów publicznych. Szczególną uwagę poświęcimy oprogramowaniu, które angażując obywateli w sprawy publiczne włącza ich w rzeczowy, zadaniowy dialog. Będą nas interesować modele teoretyczne, przesłanki, na których się opierają, a przede wszystkim eksperymenty mające zastosowanie w praktyce.
Prowadzący: Artur Krawczyk (Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”)
Uczestnicy: Hanna Hasselqvist (KTH Królewski Instytut Technologii), Tatsuro Sakano (Politechnika Tokijska), Joanna Średnicka (Pracownia Gier Szkoleniowych), Jakub Wygnański (Fundacja „Stocznia”)

Absorpcja innowacji – panel dyskusyjny (15:30-17:00)

Przedstawiciele administracji publicznej oraz praktycy działający na rzecz wdrażania innowacji społecznych w administracji będą dyskutować o zapotrzebowaniu samorządów na nowe rozwiązania dotyczące podejmowania decyzji w sposób otwarty, uwzględniający obywateli, opartych na dialogu i wykorzystujących ICT. Podjęty zostanie wątek współpracy samorządów z uczelniami na rzecz wspólnego wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
Prowadzący: Tomasz Kulisiewicz (Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem)
Uczestnicy: Joanna Makocka (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), Krzysztof Mączewski i Andrzej Perkowski (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego), Tomasz Potkański (Związek Miast Polskich), Krzysztof Suchowiecki (Forum Rozwoju Olsztyna), Aneta Szpaderska (Urząd Miasta Olsztyna)

ICT w projektach partycypacyjnych – prezentacje multimedialne, sala 315 (9:30-17:00)

Zamknięcie konferencji – (17:00-17:10)

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju