Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Studio Promocji MIT

Studio Promocji MIT to mikroprzedsiębiorca Tomasz Kulisiewicz, analityk rynku komunikacji elektronicznej i informatyki w Polsce i Europie Środkowej i Wschodniej, autor i współautor analiz i badań z dziedziny komunikacji elektronicznej, e-administracji, zastosowań informatyki i komunikacji elektronicznej oraz ich oddziaływań ekonomicznych i społecznych, prowadzonych we współpracy z Instytutem Łączności PAB, Politechniką Warszawską, SGH oraz firmami i zespołami doradczymi i analitycznymi (Audytel SA, Expert 2000, Disruptive Concept, Fundacja MOST) dla instytucji publicznych oraz firm. Współautor materiałów szkoleniowych oraz wykładowca i trener na szkoleniach z metodyki tworzenia ocen skutków regulacji i zastosowań modelu kosztów standardowych prowadzonych przez konsorcjum firm w ramach programu „Reforma Regulacji” Ministerstwa Gospodarki. Kierował panelami badawczymi w Narodowym Programie Foresight Polska 2020 oraz Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki i Foresight Akademickie Mazowsze 2030. Przygotowuje pracę doktorską z dziedziny społecznych oddziaływań informatyki. Udział Studia Promocji MIT przewidziany jest w fazie pilotażowej projektu. Studio MIT uczestniczyć będzie w przygotowywaniu materiałów, a następnie w prowadzeniu szkoleń dla użytkowników platformy w 8 miastach uczestniczących w pilotażu projektu. Będzie też obserwować przebieg pilotażowych konsultacji z wykorzystaniem platformy, wspierając użytkowników oraz uczestnicząc w ocenach sposobu wykorzystywania platformy deliberacji.

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju