Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Związek Miast Polskich

Związek Miast Polskich zrzeszał w 2012 roku 303 miasta, w których mieszka ponad 73% miejskiej ludności Polski. Przedstawiciele Związku wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Współpracują też z komisjami Sejmu i Senatu, poszczególnymi ministerstwami, a także uczestniczą w pracach m.in.: Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, Naczelnej Rady Zatrudnienia, Rady Nadzorczej NFOŚ, Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP, Państwowej Rada Gospodarki Przestrzennej, Rady Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowego Forum Terytorialnego 2010-2020. Dla przedstawicieli miast przygotowuje kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia. Popularyzuje ciekawe rozwiązania poprzez organizację konkursów tematycznych, wystaw, budowanie bazy danych dobrych praktyk www.dobrepraktyki.pl oraz własne publikacje. Promocji ciekawych rozwiązań służą liczne projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych: Banku Światowego, Unii Europejskiej, jak i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. ZMP prowadzi również własne badania. Największym projektem badawczym prowadzonym od końca lat 90. jest System Analiz Samorządowych (SAS). Dotyczy on porównań standardów usług w wielu sektorach, zawiera także uproszczoną metodę badania wskaźników jakości życia.

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju