Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" jest ekspercką organizacją pozarządową działającą od 1997 roku na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wspierającą działania samorządów regionalnych i lokalnych w wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych dla transformacji cywilizacyjnej oraz dla stymulowania modernizacji i rozwoju Polski, dzięki skutecznemu wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych. Zajmuje się transferem wiedzy i europejskich doświadczeń w zakresie cyfrowego rozwoju, wypracowanych  w wiodących regionach Unii Europejskiej. SMWI jest uznawane za think tank posiadający silne zaplecze badawcze oraz umiejętności i możliwości wykorzystania najlepszej europejskiej wiedzy. W zakresie tematycznym kluczowym obszarem działania SMWI w ostatnich latach stała się edukacja cyfrowa i promocja kompetencji cyfrowych dorosłych Polaków. SMWI zainicjowało największe w Polsce przedsięwzięcie w tej dziedzinie (Polska Cyfrowa Równych Szans), jak również realizuje projekty na rzecz zwalczania wykluczenia cyfrowego. SMWI podejmuje także działania warunkujące rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez badanie jawności administrowania i otwartego rządzenia oraz umacnianie roli samorządu i organizacji pozarządowych w procesach partycypacyjnych, pomagając w budowaniu relacji i współpracy samorządu i trzeciego sektora na rzecz rozwoju lokalnego.

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" jest partnerem projektu od listopada 2015 roku.

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju