Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Toruń

Toruńskie konsultacje społeczne poświęcone będą zagospodarowaniu terenów wokół miejskiej rzeki – Strugi Toruńskiej. Konsultacje będą kontynuacją prowadzonych działań dotyczących uporządkowania i zagospodarowania terenów spacerowych i rekreacyjnych na brzegu Strugi.

Urząd Gminy chce w ten sposób dowiedzieć się, jakiego rodzaju infrastruktury mieszkańcy Torunia oczekują na wskazanych obszarach.

Konsultacje planowane są w dniach 08. maja - 23. maja 2017: mieszkańcy będą mogli wziąć udział w debacie tekstowej na platformie „wDialogu”, a 13.maja mogli wypowiedzieć się na spotkaniu bezpośrednim, które miało formę spaceru badawczego wzdłuż Strugi. Dodatkowo, na platformie stworzona została ankieta dla mieszkańców dotycząca zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki.

Harmonogram 

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju