Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Słupsk

Konsultacje społeczne w Słupsku dotyczą ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie gminy. Mieszkańcy będą mogli wskazać, jakiego rodzaju reklam i małej architektury potrzebują i jakie obiekty uznają za atrakcyjne, a jakie ich zdaniem obniżają poziom estetyki miasta i przyczyniają się do wizualnego chaosu. W pierwszym etapie, który odbył się na przełomie kwietnia i maja 2017, Urząd Miasta konsultuje materiały informacyjne pod kątem ich przejrzystości i wyczerpującego opisania problemu.

Konsultacje odbędą się w dniach 24.maja – 14. czerwca 2017: mieszkańcy będą mogli wziąć udział w debacie tekstowej na platformie „wDialogu”, a także w spotkaniu bezpośrednim, które odbyło się 05.czerwca. W ramach konsultacji 29.maja odbyło się też dedykowane spotkanie dla lokalnych przedsiębiorców. 

Harmonogram 

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju