Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Częstochowa

 W Częstochowie tematem konsultacji organizowanych przy współpracy z projektem „W Dialogu” jest zebranie opinii mieszkańców na temat programów zdrowotnych "Na zdrowie!" prowadzonych w Częstochowie. Konsultacje planowane są na sierpień-wrzesień 2017.  W ramach konsultacji przeprowadzona zostanie ankieta internetowa, mieszkańcy będą również mogli wziąć udział w debacie tekstowej na platformie wDialogu oraz w spotkaniu konsultacyjnym w Urzędzie Miasta.

Z powodu konieczności dostosowania platformy do wymogów bezpieczeństwa i ochrony danych w Urzędzie Miasta, przygotowanie konsultacji zostało zawieszone do czasu otrzymania przez Urząd Miasta wersji platformy spełniającej wymienione wymogi.

Wstępny harmonogram - wkrótce

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju