Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Aktualności

2017

W ramach przygotowania do wdrożenia na dzień 08. grudnia 2017 roku, zespoł projektu "W Dialogu" przy wspołpracy z Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii, zaplanował seminarium „Otwarte licencje i prawa autorskie w projektach interdyscyplinarnych”. Szczegółowe informacje o seminarium znajdują się tutaj.

W roku 2017 przeprowadzono pilotażowe konsultacje w ośmiu gminach: Brwinowie, Częstochowie (konsultacje zostały przesunięte na styczeń 2018 roku ze względu na przesunięcie spowodowane koniecznością dostosowania platformy wDialogu do wymogów ochrony danych i bezpieczeństwa informacji), Krośnie Odrzańskim, Mińsku Mazowieckim, Ożarowie Mazowieckim, Słupsku, Toruniu i Ząbkach. Szczegółowy opis działań znajduje się w zakładce Pilotaż.

Dnia 25.05 zorganizowano również spotkanie informacyjne dla przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich oraz Urzędów Gmin. Szczegółowy opis spotkania znajduje się w zakładce Spotkanie informacyjne 25.05.

Przygotowując się do wdrożenia platformy wDialogu, zespół projektu rozpoczął rozmowy z Ministerstwem Cyfryzacji, a także Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. 

2016

W roku 2016, przeprowadzono trzy testy platformy w Nowej Dębie, Olsztynie i Warszawie (zob. Testy w Miastach). We wszystkich testach platformę wykorzystano na etapie przygotowania konsultacji (zawartości materiałów informacyjnych, planowanie procesu konsultacji i ewaluacji), jak również na etapie ich przeprowadzenia (publikacja materiałów informacyjnych, rekrutacja mieszkańców do debat). W przypadku Nowej Dęby i Warszawy, platformy użyto również w procesie ewaluacji konsultacji (publikacja kwestionariuszy, zbieranie wyników, publikacja raportu końcowego). Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Rezultaty".

Testy poprzedzone były metodologiczną konceptualizacją i rozwinięciem funkcji platformy w poprzednich latach. W toku trwania projektu, napisano szereg artykułów naukowych, których tematem były nie tylko zastosowane metody i narzędzia, ale także refleksje metodologiczne i teoretyczne związane z takimi zagadnieniami jak anonimowość, dostępność i ochrona danych osobowych.

Obecnie, zespół "W Dialogu" przygotowuje publikację: w pracy zbiorowej znajdą się rozdziały przygotowane przez członków zespołu (ich tematyka dotyczy bezpośrednio działań w projekcie), jak również dyskusje nad rozwojem konsultacji społecznych w perspektywie międzynarodowej.

 

2015

Seminarium pt. „Zbieranie i ochrona danych osobowych w konsultacjach publicznych”

Termin: 27 listopada 2015 r., piątek, godz. 15:00-17:00

Uczestnicy:

Eksperci w temacie:

 • Jacek Haman, Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej, Uniwersytet Warszawski
 • Karolina Miksa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Weronika Kowalik, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zaproszeni goście:

 • Aneta Szpaderska, Urząd Miasta Olsztyna, Biuro Komunikacji Społecznej i Dialogu Obywatelskiego
 • Joanna Makocka, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Tomasz Trzaska, Ministerstwo Cyfryzacji

Organizatorzy:

 • Anna Przybylska, Uniwersytet Warszawski
 • Joanna Wojtyńska, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
 • Łukasz Nikitin, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
 • Michał Wasiluk, Politechnika Warszawska
 • Paweł Tymiński, Politechnika Warszawska
 • Piotr Andruszkiewicz, Politechnika Warszawska

Współpracownicy:

 • Justyna Wiśniewska, Uniwersytet Warszawski
 • Marta Kołodziejska, Uniwersytet Warszawski

 

Program:

 1. Prezentacja funkcji platformy informatycznej wspomagającej proces konsultacji publicznych "W Dialogu", ze szczególnym uwzględnieniem informacji o typie zbieranych danych i weryfikacji użytkowników (Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska) (15 min.)
 2. Prezentacja zasad ochrony danych osobowych przy zastosowaniu platformy internetowej "W Dialogu" (Politechnika Warszawska) (15 min.)
 3. Wypowiedzi ekspertów w odpowiedzi na pytania przedstawione w materiale informacyjnym, powtórzone w trakcie prezentacji UW i PW (ok. 1 godz.)
 4. Otwarta debata (ok. 30 min)

Cel spotkania: Sformułowanie odpowiedzi na ogólne pytanie o to, czy przesłanki dotyczące prowadzenia konsultacji publicznych wynikające z prawa, a także te wynikające z metodologii nauk społecznych, są ze sobą w konflikcie, a jeśli tak, to czy konflikt ten jest nieusuwalny.

Interesują nas szczególnie dwa obszary realizacji konsultacji publicznych:

 1. Dobór uczestników konsultacji
 2. Tworzenie baz danych uczestników konsultacji

Załączniki:

 1. Kontekst problemowy. Jakość konsultacji publicznych - Anna Przybylska
 2. Prezentacja zespołu
 3. Wnioski z seminarium

 

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju