Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Program konferencji

Nowe perspektywy dialogu

Model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych

28 maja 2014 r.
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, sale 315 i 316

(  wersja .pdf)

Rejestracja uczestników (8:30-9:30)

 Sesja 1. Planuj i wyciągaj wnioski (9:30-11:30)

Sesja dotyczyła procesów planowania i opracowania konkluzji z konsultacji społecznych online. Omówione zostały rozwiązania metodologiczne i techniczne, a także ich społeczne przesłanki i konsekwencje.

Moderatorka: Anna Przybylska (Uniwersytet Warszawski)

Wojciech Wiewiórowski (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), 'JA UWAŻAM, ŻE' - czyli o sferze anonimowości i jej granicach w dyskusji publicznej online

Jacek Haman (Uniwersytet Warszawski), Między badaniami a konsultacjami

Franco Accordino (Komisja Europejska, Dyrektor Programu „Digital Futures”), Policy making 3.0: combining people's views and scientific evidence to enable better policy decisions

Przerwa kawowa (11:30-12:00)

 Sesja 2. Myśl kreatywnie (12:00-14:00)

Sesja była poświęcona rozwiązywaniu problemów z zakresu polityk publicznych z zaangażowaniem obywateli i z wykorzystaniem narzędzi ICT.

Moderatorka: Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz (Uniwersytet Warszawski)

Piotr Waglowski (autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet), Dostęp do informacji jako warunek debaty publicznej

Dominique Cardon (Université Paris-Est Marne-la-Vallée (LATTS)), Online participation and deliberation

Nick Mahony (Open University, Londyn), Creative public administration: supporting and being shaped by public creativity in the context of the ongoing development and innovation of contemporary forms of public participation

Przerwa na lunch (14:00-14:45)

 Sesja 3. Poszukaj nowych rozwiązań lokalnie (14:45-16:15)

Na sesję złożyły się wystąpienia związane z realizacją projektu badawczo-stosowanego pt. „Nowe perspektywy dialogu. Model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych”.

Moderator: Cezary Trutkowski (Uniwersytet Warszawski)

Tomasz Potkański (Związek Miast Polskich), Praktyczne możliwości i uwarunkowania prawno-formalne korzystania z platformy internetowej do konsultacji przez urzędy miast

Michał Woźniak (Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania), Typologia narzędzi ICT i ich zastosowań we wspieraniu partycypacji obywatelskiej

Anna Przybylska (Uniwersytet Warszawski), Jak zapewnić dobrą jakość konsultacji publicznych online?

Jacek Zadrożny, Na styku niepełnosprawności i Internetu

Piotr Bobiński, Jacek Wojciechowski (Politechnika Warszawska), Narzędzia IT na rzecz dostępności Internetu dla osób niewidomych

Tomasz Kulisiewicz (Studio Promocji MIT), Wspieranie oceny kosztów i korzyści dla uczestników konsultacji publicznych

Przerwa kawowa (16:15-16:30)

 Sesja 4. Rozwiń pomysł (16:30-17:45)

Prezentacje dotyczące definicji i rozwiązań dla praktycznych problemów konsultacji publicznych z wykorzystaniem ICT.

Moderatorka: Joanna Wojtyńska (Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych)

Helena Lindskog (Linkoping University), E-demokracja a e-administracja

Maja Sawicka (Uniwersytet Warszawski), Jak rejestrować, żeby zarejestrować, czyli o sposobach weryfikacji tożsamości osób uczestniczących w dialogu społecznym online

Stephen Coleman (University of Leeds), The challenge of maximising citizen participation in online consultations

Paweł Poławski (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Warszawski), Racjonalność dialogu i racjonalność instytucji: razem czy osobno?

Katarzyna Klimowicz (Uniwersytet Warszawski), Szkolne laboratorium e-demokracji

Łukasz Szewczyk (Uniwersytet Warszawski), Trudności i dylematy związane z zastosowaniem wideo w procesach partycypacyjnych online

Przerwa kawowa (17:45-18:00)

 Warsztaty (18:00-19:30)

reprezentatywność - poprowadził Wojciech Rafałowski (Uniwersytet Warszawski)

anonimowość - poprowadzili: Tomasz Kulisiewicz (Studio Promocji MIT) i Maja Sawicka (Uniwersytet Warszawski)

 

Podczas konferencji zapewniono tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie i angielsko-polskie.

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju