Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Politechnika Warszawska

Zespół informatyczny projektu reprezentuje Instytut Informatyki, który jest jednym z sześciu instytutów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jego działalność obejmuje m.in. systemy informacyjne, badania nad systemami sztucznej inteligencji, systemy baz danych, grafikę komputerową, jak i systemy wbudowane i mobilne. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych to jeden z największych wydziałów na Politechnice Warszawskiej. Studiuje na nim ok. 3800 studentów na trzech poziomach studiów w formie zajęć dziennych, wieczorowych i zaocznych, także przez internet. Prowadzi również studia dzienne w języku angielskim oraz realizuje wymianę zagraniczną studentów z uczelniami europejskimi oraz kanadyjskimi. Działalność edukacyjna i naukowo-badawcza Wydziału koncentruje się na następujących dziedzinach: akustyka, automatyka i robotyka, elektronika, informatyka, inżynieria biomedyczna, mikroelektronika i optoelektronika, systemy pomiarowe, techniki multimedialne, telekomunikacja. Nauka i badania są zdecydowanie mocnym i reprezentacyjnym filarem działalności Wydziału. Uczestniczymy aktualnie w licznych projektach badawczych w ramach Unii Europejskiej, międzynarodowych i krajowych. Wydział jest organizatorem oraz współorganizatorem kilkunastu konferencji, seminariów krajowych i międzynarodowych.

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju